برخی از ویژگی های بازی CrossFire: Legends :

  • استفاده از سلاح های پیشرفته برای شکست دشمن
  • ماجراجویی در محیط ها و مکان های مختلف
  • امکان جمع آوری وسایل مورد نیاز برای زنده ماندن
  • کنترل های ساده بازی برای هدایت شخصیت خود
  • قرارگیری در جهانی بی انتها برای مبارزه با حریفان