• امکان نبرد با بازیکنان دیگر بصورت ریل تایم
  • تصاویر خیره کننده و واقع گرایانه
  • کشف یک جهان باز و پهناور
  • تشکیل تیمی از دوستان یا بازیکنان دیگر
  • مبارزات عظیم PvP Clan با استفاده از بهترین جنگجویان در جهانpvp
  • چت صوتی بازیکنان در هنگام مبارزات
  • دریافت پاداش و ارتقا در بازی