برخی از ویژگی های بازی Once Upon a Tower:

  • صداگذاری مهیج
  • طراحی عالی مکان های مختلف
  • به چالش کشیدن نیروی فکری
  • به تصویر کشیدن داستانی جذاب
  • کنترلرهای ساده برای هدایت آسان کاراکتر اصلی