• دسته بندی مخاطبین خود در قالب دوستان نزدیک، دوستان یا آشنایان
  •  اشتراک گذاری تجربیات خود در گروه های مختلف بصورت آزادانه
  •  به اشتراک گذاری عکس ها، لینک ها، موسیقی، فیلم ها، مکان ها و کتاب ها
  •  ارسال و دریافت پیام های فوری با کسانی که به آنها متصل شده اید.
  • اتصال به مخاطبان فیس بوک و توییتر خود