برخی از ویژگی های برنامه Swipetimes Time Tracker Full : 

  • سوابق خود را با برچسب ها و یادداشت ها افزایش دهید.
  • از فیلترها برای تمرکز بر پروژه های خاص در آمار خود استفاده کنید.
  • تعریف اهداف برای مدت زمان کاری هفتگی
  • همگام سازی با تقویم گوگل
  • اهداف زمانی را برای پروژه های خود تعریف کنید و زمانی که به آنها رسیدید اطلاع دهید.
  • گزارش های قدرتمند به شما یک نمای کلی دقیق از زمان ورود شما را می دهد.
  • صادرات به فرمت های مختلف مانند اکسل، JSON، XML